Varför är en kreationistisk bibeltolkning viktig?

Att Gud skapade universum är en av de mest grundläggande trossatserna inom kristendomen. Skapelsetron var självklar under mer än 1700 år av kristendomens historia. Men i och med utarbetandet av evolutionshypotesen och andra hypoteser med anspråk på att förklara universum och biologiskt liv, har evolutionsparadigmet blivit ett alternativ till teistisk skapelse.

Genom att kritisera evolutionsteorins intellektuella kontext utmanar föredraget det nuvarande paradigmet som en livskraftig förklaring och argumenterar för att kyrkor som accepterar andra förklaringar än att universum är resultatet av Guds ögonblickliga skapelse berövar kristendomen tron på det största av alla mirakler.

Om talaren

Dr Anders Gerdmar är grundare och rektor för Skandinavisk Teologisk Högskola (Scandinavian School of Theology). Född in i en prästfamilj blev han själv prästvigd 1980 och beskriver sin kallelse som en tjänare till, och med Guds Ord. Sedan grundandet av Ryska inlandsmissionen har han varit aktivt engagerad inom olika missionsområden, som till exempel ledarutbildning av mer än 1700 pastorer och ledare på internationell nivå från Norge och Sibirien till Mellanöstern och Singapore. Hans mest lästa bok BibleKeys, skriven för nyblivna troende, har översatts till mer än 20 språk och har tryckts i över en miljon exemplar.

Dr Gerdmar är en framstående forskare och lärare med kristendomens judiska bakgrund, apostolisk kristendom, samt teologi och antisemitism som specialiteter. Vid högskolan undervisar Dr Gerdmar i Nya testamentet och betonar starkt kombinationen av akademisk excellens och personlig andlig tillväxt med en stark karismatisk komponent. Han är också aktiv inom forskning och i den allmänna debatten i frågor som rör Bibelns auktoritet och antisemitism.

2012–2014 var Dr Gerdmar styrelseledamot i Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma, USA. Han är medlem i flera akademiska sällskap, inklusive det internationella nytestamentliga forskningssällskapet SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas) och European Association for Jewish Studies.

Dr Gerdmar är författare till åtta böcker:

  • Rethinking the Judaism-Hellenism Dichotomy. A Historiographical Case Study of Second Peter and Jude. AWI, 2001.
  • BibleKeys: The Gate to Life. Mediaserve, 2000.
  • Vägar till Nya Testamentet. Tekniker, metoder och verktyg för nytestamentlig exegetik. Studentlitteratur, 2006 (med Kari Syreeni, universitetslärobok i nytestamentlig exegetik).
  • Roots of Theological Antisemitism. German Biblical Interpretation and the Jews, from Herder and Semler to Kittel and Bultmann. Brill, 2009, paperback 2010.
  • Att höra Guds röst – ett liv i daglig gemenskap med den Helige Ande, Livets Ords Förlag/Victura, 2015
  • Guds Ord Räcker, Livets Ords Förlag/Victura, 2016
  • Det står skrivet. Bibeltro kontra bibelkritik, STH Förlag, 2020
  • HBTQ och Bibeln. Svärdet genom svensk kristenhet, STH Förlag, 2021

 

Anders Gerdmar

Anders Gerdmar

Grundare och rektor för Skandinavisk Teologisk Högskola i Uppsala och professor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet och South Eastern University, Florida, USA