Akademiska dokument

Den ansökande behöver skicka in en bevittnad kopia av akademiska dokument som betyg och liknande. Även en översättning till svenska eller engelska krävs, om dokumentet är skrivet på ett annat språk (översättning krävs dock ej från norska).

Bevittande kopior: Skriv ”Äkta kopia” på kopian. Be en myndig person som inte är släkt med dig att kontrollera originalet och signera. Be även personen att skriva namnförtydligande och sin kontaktinformation.

Översättning till engelska eller svenska: Skriv översättarens namn, telefonnummer och e-postadress. Översättaren ska signera och bestyrka att det är en korrekt översättning. Om du själv översätter, måste någon annan bestyrka översättningens riktighet genom att signera. Även i detta fall behöver vi personens kontaktinformation. I båda fallen måste det vara en myndig person som inte är släkt med dig.

Skicka in dina akademiska dokument till:

Skandinavisk teologisk högskola
Antagningsenheten
Stålgatan 20
754 50 Uppsala